O Porto dá o seu visto e prace ao proxecto de Turismo de Galicia para a execución da mellora do Faro de Sálvora

O Porto dá o seu visto e prace ao proxecto de Turismo de Galicia para a execución da mellora do Faro de Sálvora

Aprobouse tamén un proxecto para mellora das naves do Ramal que ten en concesión a Organización Empresarial Parquistas de Carril

A Autoridade Portuaria de Vilagarcía aprobou na sesión ordinaria do seu Consello de Administración celebrada esta mañá o proxecto presentado por Axénciaa Turismo de Galicia para a execución da mellora do faro de Sálvora. Esta actuación enmárcase no convenio de colaboración asinado entre a Autoridade Portuaria e Axénciaa Turismo de Galicia, pola cal o organismo dependente da Xunta de Galicia acometerá a posta en valor do citado inmoble. 

O mencionado convenio establece as bases de colaboración entre ambas as entidades para a realizacións de actuacións orientadas a dotar ao faro de Sálvora duns usos complementarios ao propio de sinal marítimo, os cales estarían enfocados á divulgación científica, ao estudo do medio, posta en valor turístico do edificio e á apertura do mesmo ao visitante. 

O proxecto contempla a rehabilitación do edificio do Faro e a súa adecuación ao novo uso complementario previsto, facilitando así que xeracións futuras poidan seguir gozando dunha edificación moi singular da costa galega. O orzamento da actuación supera os 1,5 millóns de euros (iva incluído). 

Por outra banda, o Consello tamén aprobou o proxecto técnico "Mellora de naves no peirao do Ramal. Illamento de fachadas e acondicionamento interior", cun orzamento de execución de 563.171,43 euros. O obxecto principal do proxecto é a incorporación dun sistema de fachada ventilada, a realización de ocos no cerramento para incorporar portóns industriais, a incorporación de carpinterías exteriores e o acondicionamento interior.

A concesión na que se realizarán estas obras foi outorgada por acordo do Consello de novembro de 2022 á Organización Empresarial Parquistas de Carril no Peirao do Ramal con destino á clasificación de moluscos bivalvos almacenamento, aprobando tamén o “Proxecto técnico Mellora de naves existentes. Substitución de material de cubrición e soleiras”, cuxas obras xa foron executadas. 

Porto de Vilagarcía, 10 de novembro de 2023. 

 

Vista del muelle Comercial desde O Centenario

O Porto supera os 1,5 millóns de toneladas e pechará o  ano cun novo récord de tráficos portuarios

Os bos resultados de decembro permitirán mellorar os registros de 2022

O Porto dá o seu visto e prace ao proxecto de Turismo de Galicia para a execución da mellora do Faro de Sálvora

Aprobouse tamén un proxecto para mellora das naves do Ramal que ten en concesión a Organización Empresarial Parquistas de Carril

O Porto recibe a visita de xubilados e de alumnos do ciclo de Transporte e Loxística, e do ciclo superior de Xestión de Vendas

As visitas permiten aos participantes coñecer o funcionamento do porto mediante unha presentación e un percorrido en autocar polo recinto portuario