Emprego público

Emprego público

Resolución da Presidencia da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa de Convocatoria de Prazas correspondente á Oferta Pública de Emprego 2023 (15/12/2023)

 

Convocatoria de catro prazas de Oficial de Mantemento (DOG Núm. 42  28/02/2024)

          - Bases (28/02/2024)

          - Manuais competencias técnicas ((7.7Mb))

          - Listaxe provisional de admitidos e excluídos e calendario de exames (08/04/2024)         

          - Listado definitivo de admitidos e excluidos e data proba competencias técnicas (24/04/2024)

          - Resolución 26 de abril de 2024: Calificacións provisionais proba1 competencias técnicas (26/04/2024)

          - Exame A - Respostas opción A (26/04/2024)

          - Exame B - Respostas opción B (26/04/2024)

          - Resolución 14 de maio de 2024: Calificación definitiva e data proba práctica de competencias técnicas (14/05/2024)         

          - Resolución 21 de maio de 2024: Resultados provisionais. Avaliación de competencias técnicas, proba 2 (21/05/2024)

 

Convocatoria unha praza de Responsable da Oficina de Secretaría Xeral (DOG Núm. 231 05/12/2023)

       - Resolución presidente

       - Bases (05/12/2023)

       - Listaxe provisional de admitidos e excluídos. (10/01/2024)

       - Nota informativa del tribunal calificador de 13 de febrero de 2024 (13/02/2024)

       - Resolución de 14 de febreiro de 2024. Calificacions provisionais 1 proba de competencias técnicas (14/02/2024)

       - Exame (14/02/2024)      

       - Plantilla (14/02/2024)

       - Resolución 29 de febreiro de 2024: Revisión alegacións e data segundo exercicio (01/03/2024)

       - Plantilla corrixida

       - Resolución 5 de marzo de 2024: Corrección de erros materiais na resolución do 29 de febreiro (05/03/2024)

       - Resolución 14 de marzo de 2024: Proba de competencias xenéricas: empresa designada, valoración e data (14/03/2024)     

       - Resolución 19 de marzo de 2024: Puntuacions provisionais caso práctico e competencias xenéricas (20/03/2024)     

       - Resolución 5 de abril de 2024: Puntuacións provisionais fase de concurso (05/04/2024)

      - Resolución 22 de abril de 2024: Puntuacións definitivas fase de oposición e fase de concurso (22/04/2024)

     - Resolución 26 de abril de 2024 (26/04/2024)

     - Resolución do presidente de 29 de abril de 2024: Adxudicación da plaza (29/04/2024)

 

Convocatoria unha praza de Responsable de Sistemas da Información e Comunicacións (DOG Núm. 204 26/10/2023)

       - Bases (26/10/2023)

       - Manuais competencias técnicas e xenéricas (11.7 Mb)

       - Ampliación plazo de presentación de solicitudes (05/12/2023)

       - Listaxe provisional de admitidos e excluídos. (08/01/2024)

       - Resolución de 23 de xaneiro. Listaxe definitiva e data de exames. (23/01/2024)

       - Resolución de 29 de xaneiro. Calificación provisional  proba 1 de competencias técnicas (29/01/2024)

       - Publicación de exame e modelo de corrección (29/01/2024)

       - Nota informativa del tribunal calificador de 13 de febrero de 2024 (29/01/2024)

      - Resolución de 16 de febreiro. Calificacions provisionais segunda proba de competencias técnicas. (16/02/2024)

       - Publicación de exame test, exame práctico y plantilla de corrección (16/02/2024)

       - Resolución 4 de marzo de 2024: Revisión alegacións (04/03/2024)  

       - Resolución 19 de marzo de 2024: Puntuación definitiva Proba 2 e data proba competencias xenéricas (19/03/2024)       

       - Resolución 22 de marzo de 2024: Calificacións provisionais prueba competencias xenéricas (22/03/2024)

       - Resolución 10 de abril de 2024: Puntuacións provisionais fase de concurso (10/04/2024)

       - Resolución 25 de abril de 2024: Puntuacións definitivas (25/04/2024)

       - Resolución 7 de maio de 2024 (07/05/2024)      

       - Resolución del Presidente, 7 de mayo de 2024 (07/05/2024)

 

Convocatoria unha praza de Responsable de Mantemento (DOG Núm. 198 18/10/2023)

       - Bases (18/10/2023)

       - Resolución presidente. Modificación punto X.2. das Bases da Convocatoria

       - Manuais competencias técnicas e xenéricas (17 Mb)      

       - Listaxe de admitidos e excluídos e calendario de exames (23/11/2023)

      - Nota informativa tribunal (24/11/2023)     

      - Resolución 12 de decembro. Lista definitiva e data primeiro exame (12/12/2023)

       - Resolución do 14 de decembro. Calificación provisional da proba de competencias técnicas (14/12/2023)

       - Publicación do exame e modelo de corrección (14/12/2023)

      - Resolución do 4 de xaneiro de 2024. Calificación definitiva da proba de competencias técnicas e datas das probas de competencias xenéricas  (04/01/2024)

      - Resolución 16 de xaneiro de 2024 : Calificación provisional das probas de competencias xenéricas (16/01/2024)

      - Resolución do 9 de febreiro de 2024: Calificación definitiva competencias xenéricas (09/02/2024)

      - Resolución do 9 de febreiro de 2024: Puntuación provisional fase de concurso (09/02/2024)

      - Resolución do 26 de febreiro de 2024: Resolución provisional da convocatoria (26/02/2024)

      - Resolución do 5 de marzo de 2024: Resolución definitiva da convocatoria (05/03/2024)

     - Resolución do presidente do 6 de marzo de 2024: Adxudicación da praza (06/03/2024)

 

Convocatoria oito prazas de Policía Portuario (DOG Núm. 77 21/04/2023)

       - Bases (21/04/2023)

       - Temario competencias técnicas (27.2 Mb)      

       - Relación provisional de persoas admitidas, excluidas e eliminados/as (15/06/2023)

      - Resolución Tribunal e data primeiro exercicio (04/07/2023)

       - Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as e data primeiro exercicio (19/07/2023)

       - Resolución de 27 de xullo de2023 Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as e data primeiro exercicio (19/07/2023)

      - Resolución de 28 de xullo de 2023, pola que se publican os exámenes e as plantillas de corrección (28/07/2023)

     - Resolución de 4 de agosto de 2023, pola que se modifica o Anexo II-TRIBUNAL(Base VIII), das Bases da convocatoria (04/08/2023)

     - Resultados provisionais competencias técnicas e xenéricas (04/08/2023)

    - Resolución de 5 de xullo de 2023 pola que se declara inhábil agosto para as convocatorias activas de O.E.P. (04/08/2023)

     - Resolución de 21 de septembro de 2023 pola que se publica hora, lugar e data da revisión da fase de oposición (21/09/2023)

     - Resolución de 19 de outubro de 2023 (30/10/2023)

     - Resolución Presidente. Anulación exame competencias técnicas (01/12/2023)

     - Resolución Tribunal. Nova convocatoria exame competencias técnicas (01/12/2023)

     - Resolución 11 de decembro de 2023. Resultados provisionais competencias técnicas (11/12/2023)    

    - Publicación exames e plantillas de corrección (11/12/2023)

     - Resolución de 9 de xaneiro de 2024. Lista definitiva e data e hora probas físicas (09/01/2024)

     - Resolución 18 de xaneiro de 2024: Relación aspirantes probas de aptitude física (18/01/2024)    

     - Resolución 26 de xaneiro de 2024: Resultados probas de aptitude física (26/01/2024)

     - Resolución 13 de febreiro de 2024 (13/02/2024)

     - Resolución 22 de febreiro de 2024. Calificacións provisionais fase de concurso (27/02/2024)    

     - Resolución 14 de marzo de 2024. Resolución de alegacións (14/03/2024)    

     - Resolución 3 de abril de 2024. (03/04/2024)

      - Resolución 22 de abril de 2024. (22/04/2024)    

     - Resolución Presidente 23 de abril de 2024 (23/04/2024)

 

Convocatoria Prazas na Policía Portuaria.(DOG Núm. 211 7/11/2022)

     - 1 (unha) Xefe/a de Equipo de Policía Portuaria (contrato fixo de remuda)

     - 7 (sete) Policía Portuaria (Contrato fixo)

         - Bases (07/11/2022)

         - Temario Competencias Técnicas (24.9Mb)

         - Resolución Presidente AP Vilagarcía de Arousa (22/12/22)

        - RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2023 pola que se estima en parte o recurso interposto pola organización sindical CC.OO. contra a Resolución do 27 de outubro de 2022 pola que se aproban as bases  a convocatoria pública, mediante concurso-oposición, para cubrir unha praza de xefe/a de equipo e sete de policía portuario, que deixa sen efecto a dita convocatoria.