Servizos comerciais

Servizos comerciais

Son servizos comerciais as distintas actividades que se desenvolven na zona de servizo do porto e que non tendo carácter de servizos portuarios, están vencelladas á actividade portuaria.
Ferrocarril
Consignación de buques

Descargar documento

 

Subministración de combustible a buques
Apoio aos labores do Posto de Control Fronteirizo

Descargar documento

Izada e botadura de embarcacións

Descargar documento

Guindastres carril en peiraos Ramal e Comercial

Descargar documento

Porto deportivo (xestión de amarres)

Descargar documento

SOLICITUD O RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN

A continuación, poñemos á súa disposición o impreso necesario para realizar a solicitude ou renovación de autorización para a prestación de servizos comerciais. A presentación desta solicitude deberá realizarse a través da sede electrónica da Autoridade Portuaria.