Servizos portuarios

Servizos portuarios

Son servizos portuarios as actividades de prestación de interese xeral que se desenvolven na zona de servizo do porto e que son necesarias para a súa explotación, dirixidas a facer posible a realización das operacións asociadas co tráfico marítimo, en condicións de seguridade, eficiencia, regularidade, continuidade e non discriminación.
SERVIZOS TÉCNICO-NAÚTICOS

Servizo de Amarre e Desamarre

OUTROS SERVIZOS PORTUARIOS

Servizo de manipulación de mercadorías