Servizos portuarios

Servizos portuarios

Son servizos portuarios as actividades de prestación de interese xeral que se desenvolven na zona de servizo do porto e que son necesarias para a súa explotación, dirixidas a facer posible a realización das operacións asociadas co tráfico marítimo, en condicións de seguridade, eficiencia, regularidade, continuidade e non discriminación.
SERVIZOS TÉCNICO-NAÚTICOS

TARIFAS

Tabla tarifas amarre

b) Taxas máximas por enmendada:

– Pola enmendada con desprazamento do buque no mesmo peirao cando non sexa necesario cambiar todas as cordas: un (1) servizo de amarre.

– Pola enmendada con desprazamento do buque no mesmo peirao, cando sexa necesario cambiar todos os cabos: un (1) servizo de desamarre e un (1) servizo de amarre.

A información completa sobre as tarifas do servizo inclúese na Prescrición 20 do Prego.

OUTROS SERVIZOS PORTUARIOS

Servizo de manipulación de mercadorías

SOLICITUDE O RENOVACIÓN DE LICENCIA

A continuación, poñemos á súa disposición o impreso necesario para realizar a solicitude ou renovación de licenza para a prestación de servizos portuarios. A presentación desta solicitude deberá realizarse a través da sede electrónica da Autoridade Portuaria.