Obras e Proxectos

Obras e Proxectos

Unha das premisas fundamentais da Autoridade Portuaria de Vilagarcía é a mellora das súas infraestruturas, equipamentos e servizos para lograr maior competitividade portuaria e unha mellor relación Porto-Cidade. Entre as últimas actuacións desenvolvidas destacan as seguintes:

A extensión do ferrocarril desde a ligazón de O Ramal ata os peiraos Comercial (aliñacións Este e Oeste) e de Comboa finalizou no primeiro trimestre de 2016 e prolongou o trazado ata o peirao de Ferrazo (conexión coa terminal de contedores). Grazas a este proxecto, todos os peiraos do porto de Vilagarcía dispoñen de conexión ferroviaria propia, o que repercute positivamente na súa operatividade e competitividade, e garante unha óptima intermodalidad marítimo-ferroviaria.

Ferrocarril a Ferrazo, fase 3

A Autoridade Portuaria ten previsto licitar este ano 2022 a obra Ferrocarril a Ferrazo fase tres, financiada con fondos do Mecanismo para a Recuperación e a Resiliencia (MRR). Esta é unha actuación xa prevista cando se redactou o proxecto inicial do Ferrocarril a Ferrazo, e que estaba pendente de executar.

A fase unha das obras do Ferrocarril a Ferrazo levou o tendido ferroviario ata os peiraos Comercial nas súas aliñacións leste e oeste, e ao peirao de Comboa. No proxecto estaba inicialmente previsto continuar o trazado polo vial de ligazón do porto e estendelo ata Ferrazo, pero finalmente optouse por realizar a conexión co peirao de Ferrazo polo peirao de Comboa, o que permitiu reducir tanto o prazo de execución da obra como o investimento previsto na fase dúas.

Nesta terceira fase da obra prevese realizar a actuación pendente, que é a conexión co peirao de Ferrazo polo vial de ligazón do porto, un trazado alternativo ao xa existente, de maneira que se evita a ocupación do peirao de Comboa nas operativas do paso do tren cara a Ferrazo.

A actuación programada, cun investimento total de 1,4 millóns de euros, prevé a creación dunha zona de espera e de paso de ferrocarril que se sitúe fose dos peiraos, a través dunha vía principal de 1.200 metros de longo e unha de espera de 500 metros, as cales se unirán ás xa existentes executadas na fase dúas deste proxecto (tramo correspondente ao peirao de Ferrazo).

Dixitalización e novo control de acesos

A Autoridade Portuaria aposta pola eficiencia, a innovación e a dixitalización para optimizar as súas funcións cun investimento de 688.729,77 euros. Esta inxección económica destínase á “Ampliación, mellora e mantemento dos sistemas de control de accesos, CCTV, e pesada de vehículos e ferrocarril”.
O porto pasa a dispoñer dun sistema de control de accesos integrado con lectura de matrículas e posibilidade de lectura de códigos QR para accesos esporádicos. Habilítase dun portal web de auto acreditacións e poderanse establecer modos de funcionamento diferentes para cada zona definida, de acordo aos niveis de protección do Código ISPS. A automatización de accesos permite a activación dun modo “paso de ferrocarril” de forma que se asegure que ningún vehículo accede ao trazado ferroportuario.


O proxecto tamén inclúe un sistema de CCTV con funcionalidades de analítica de vídeo que permite a xeración de alertas baseadas nun sistema de autoaprendizaje.