Sectores de actividade

Sectores de actividade

O Porto de Vilagarcía é unha plataforma loxística que axiliza e potencia a actividade industrial dun elevado número de empresas da nosa área de influencia.

O porto dispón de capacidade e experiencia no manexo de todo tipo de mercadorías: graneis sólidos, graneis líquidos e mercadoría xeral, incluída a contenerizada.

Actualmente os produtos englobados na categoría de mercadoría xeral representan máis da metade dos tráficos portuarios e, por tratarse de bens cun importante valor engadido, achegan o 73% do valor total de todas as mercadorías movidas polo porto de Vilagarcía.

O movemento de mercadoría contenerizada supón aproximadamente unha cuarta parte de todos os tráficos portuarios. O tráfico de contedores facilita a saída cara a Canarias de produtos feitos en Galicia e que teñen no mercado canario o seu principal destino, mediante unha liña regular con dúas escalas semanais, que une Bilbao, Vilagarcía, Portugal e as Illas Canarias, xestionada polo Grupo BOLUDA.

Mercancía xeral

Na categoría de mercadoría xeral destacan tamén o aluminio e o taboleiro, dous produtos estreitamente vinculados á actividade industrial da área de influencia do porto arousán.

O Porto de Vilagarcía é esencial no aprovisionamento de materia prima necesaria para o desenvolvemento dun importante núcleo de empresas que se sitúan na súa hinterland e dedícanse á fabricación de compoñentes de aluminio por extrusión, cun desenvolvemento no movemento das mesmas moi fortalecido desde 2012, converténdose o porto de Vilagarcía, nun importante porto "hub" de distribución desta mercadoría para toda a península.

No caso do taboleiro, o Porto de Vilagarcía está vinculado á actividade dunha das principais empresas españolas neste sector. Polo porto non só se exportan taboleiros producidos en Galicia e que se demandan en todo o mundo, senón que tamén entran materias primas como o metanol ou a urea, utilizadas no proceso produtivo de fabricación do taboleiro.

En canto á pesca conxelada, a súa importancia radica en que este produto alimenta as liñas de produción de derivados de moluscos, mariscos e peixes que elaboran os frigoríficos situados na zona de servizo do Porto de Vilagarcía. Trátase dun produto que representa a práctica totalidade do valor das mercadorías movidas polo porto en tráfico terrestre, categoría que supuxo en 2020 aproximadamente o 14% do valor de todos os produtos que entran e saen do recinto portuario. A actividade de transformación de produtos pesqueiros é unha das principais fontes de emprego no porto de Vilagarcía.

Graneis líquidos

Na categoría de graneis líquidos, ademais do metanol xa mencionado destaca o tráfico de aceite para alimentación humana. Tras a realización dun importante investimento nunha planta de recepción, almacenamento e distribución deste produto no Porto de Vilagarcía, a empresa galega con sede matriz en Ourense Aceites Abril comezou a súa actividade durante 2015 de importación de aceites comestibles, engadindo así outro importante sector de actividade galego aos que o Porto de Vilagarcía dá servizo. En só dous anos, este produto converteuse no principal granel líquido movido polo porto arousán, posición que mantén desde entón.

Graneis sólidos

A través do porto de Vilagarcía tamén se abastecen importantes industrias de elaboración de pensos que se establecen no interior das comarcas centrais de Galicia.

Mercadorías relacionadas coa construción como o cemento ou a madeira son tráficos que historicamente foron relevantes no porto de Vilagarcía, aínda que nos últimos exercicios diminuíu a súa importancia no global de tráfico, debido ao ascenso doutro tipo de produtos e a diminución da actividade no sector da construción.
Un dos produtos cuxo tráfico se incrementou notablemente nos últimos anos é o cuarzo procedente de canteiras da nosa contorna e que se exporta a través dos peiraos arousáns.