O porto de Vilagarcía aproba as súas contas do ano 2022, que se pechou cun récord no importe neto da cifra de negocio

O porto de Vilagarcía aproba as súas contas do ano 2022, que se pechou cun récord no importe neto da cifra de negocio

O Consello de Administración da Autoridade Portuaria aprobou o seu Código Ético e de Conduta así como a creación do seu Sistema Interno de Información

Sede Autoridad Portuaria Vilagarcía

O Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vilagarcía, reunido en sesión ordinaria el 30 de xuño, aprobou as contas anuais correspondentes ao ano 2022, co informe favorable da Intervención Xeral da Administración do Estado. Este informe fai constar que as contas do organismo portuario “expresan, en todos os aspectos significativos, a imaxe fiel do patrimonio e da situación financeira da entidade”. 

Un dos aspectos máis destacados destas contas é que o porto arousán pechou o pasado exercicio cun máximo no importe neto da cifra de negocio, que por primeira vez na historia da Autoridade Portuaria, superou os seis millóns de euros. Tamén é de destacar o resultado do exercicio, cun beneficio de 1,1 millóns de euros, cifra moi similar á do pasado ano. Así mesmo, o ano pechouse cunha rendibilidade positiva.

Por outra banda, o Consello de Administración do porto aprobou o Código Ético e de Conduta da Autoridade Portuaria de Vilagarcía, definido como o conxunto de principios de conduta dentro e fóra da organización que guían a toma de decisións e o comportamento na Autoridade Portuaria. O propósito do Código é proporcionar aos membros da Autoridade Portuaria pautas para tomar decisións éticas en relación co seu traballo e na relación con outras persoas e organizacións interesadas

O Código fixa uns compromisos de conduta e prácticas responsables en aspectos como o respecto ao medio ambiente, a igualdade de oportunidades, a reputación corporativa, o desenvolvemento profesional, o uso e respecto dos activos, relacións con clientes, provedores e colaboradores, etc. de tal maneira que o seu cumprimento vén reforzar as previsións legais e normativas ás que as persoas ás que lles é de aplicación (todo o persoal da Autoridade Portuaria e membros do Consello de Administración) atópanse suxeitas.
O Consello de Administración da Autoridade Portuaria tamén aprobou a implantación do seu Sistema Interno de Información, cuxa finalidade é garantir a protección das persoas que informen sobre actuacións ou condutas irregulares que poidan ser constitutivas de infracción penal ou administrativa grave ou moi grave ou que poidan constituír infraccións do Dereito da Unión Europea en determinados supostos legalmente regulados. A implantación deste Sistema Interno de Información trae aparellada a creación dunha Canle Interna de Información, accesible a través da páxina web da Autoridade Portuaria de Vilagarcía. 

O Sistema Interno de Información así como o procedemento de xestión de informacións teñen como referencia normativa a Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción. 

Tanto o Código Ético como o Sistema Interno de Información contribúen a reforzar o compromiso da Autoridade Portuaria coa transparencia, a integridade corporativa e a excelencia na xestión e exercicio das súas competencias. 

Porto de Vilagarcía, 30 de xuño de 2023.

O porto de Vilagarcía recibe hoxe ao primeiro dos dous cruceiros previstos para esta fin de semana

Desde primeira hora da mañá está atracado en Ferrazo Norte o National Geographic Explorer. O domingo espérase ao Island Sky

El crucero, atracado en el muelle de Ferrazo Norte

O porto recibe ao Hebridean Sky, primeiro cruceiro da tempada

A pasaxe está composta por aproximadamente cen persoas, na súa práctica totalidade de nacionalidade británica

Os tráficos do porto de Vilagarcía remontan en marzo

O presidente informou na sesión do Consello de Administración celebrada o 18 de abril do balance de tráficos do primeiro trimestre, así como das previsión para a tempada de cruceiros