Obras e Proxectos

Obras e Proxectos

Unha das premisas fundamentais da Autoridade Portuaria de Vilagarcía é a mellora das súas infraestruturas, equipamentos e servizos para lograr maior competitividade portuaria e unha mellor relación Porto-Cidade. Entre as últimas actuacións desenvolvidas destacan as seguintes:

A extensión do ferrocarril desde a ligazón de O Ramal ata os peiraos Comercial (aliñacións Este e Oeste) e de Comboa finalizou no primeiro trimestre de 2016 e prolongou o trazado ata o peirao de Ferrazo (conexión coa terminal de contedores). Grazas a este proxecto, todos os peiraos do porto de Vilagarcía dispoñen de conexión ferroviaria propia, o que repercute positivamente na súa operatividade e competitividade, e garante unha óptima intermodalidad marítimo-ferroviaria.

Humanización da contorna A Concha-O Ramal

Recentemente executáronse diversas actuacións en áreas abertas ao público e no interior do recinto portuario. Destaca o “Proxecto para a urbanización e naturalización de praza na contorna A Concha – O Ramal”. Unha vez derruido o muro que illaba esta zona habilitouse un espazo aberto, orientado cara á peonalización e o uso cidadán. Esta primeira fase compleméntase co axardinamento da contorna, o que supón un renovado e mellorado acceso á zona das praias, moito máis atractivo e funcional.

Dixitalización e novo control de acesos

A Autoridade Portuaria aposta pola eficiencia, a innovación e a dixitalización para optimizar as súas funcións cun investimento de 688.729,77 euros. Esta inxección económica destínase á “Ampliación, mellora e mantemento dos sistemas de control de accesos, CCTV, e pesada de vehículos e ferrocarril”.
O porto pasa a dispoñer dun sistema de control de accesos integrado con lectura de matrículas e posibilidade de lectura de códigos QR para accesos esporádicos. Habilítase dun portal web de auto acreditacións e poderanse establecer modos de funcionamento diferentes para cada zona definida, de acordo aos niveis de protección do Código ISPS. A automatización de accesos permite a activación dun modo “paso de ferrocarril” de forma que se asegure que ningún vehículo accede ao trazado ferroportuario.


O proxecto tamén inclúe un sistema de CCTV con funcionalidades de analítica de vídeo que permite a xeración de alertas baseadas nun sistema de autoaprendizaje.