Calidade, prevención e sostibilidade

A Autoridade Portuaria de Vilagarcía ten como un obxectivo irrenunciable a plena satisfacción dos seus usuarios a través da posta ao seu dispor de infraestruturas adaptadas ás necesidades actuais e a medio prazo dos seus clientes ou potenciais clientes, así como mediante a prestación de servizos áxiles, eficientes, sostibles e de calidade. Todo iso co obxectivo de alcanzar a excelencia no exercicio das competencias e o desenvolvemento das funcións que ten encomendadas.

Cruceiros

Vilagarcía, escala obrigada

O Porto de Vilagarcía combina a súa actividade loxística e comercial coa chegada de cruceiros. E é que este porto converteuse, pola súa inmellorable localización xeográfica, nun punto neurálxico desde onde descubrir Galicia, as Rías Baixas, a comarca do Salnés e Santiago de Compostela.

O Porto de Vilagarcía ofrece un servizo de calidade aos seus cruceiristas e un amplo abanico de actividades a realizar durante a súa estadía. 

Seguridade

Para a Autoridade Portuaria, a seguridade en todas as súas actuacións é un principio irrenunciable. Desde o Centro de Control supervísase toda a operativa portuaria e contrólase tanto o acceso ao recinto portuario como a actividade que se está desenvolvendo nos peiraos.

O Porto de Vilagarcía conta entre outras coas seguintes medidas de seguridade e Protección para as persoas, instalacións e buques:

Obras e Proxectos

Unha das premisas fundamentais da Autoridade Portuaria de Vilagarcía é a mellora das súas infraestruturas, equipamentos e servizos para lograr maior competitividade portuaria e unha mellor relación Porto-Cidade. Entre as últimas actuacións desenvolvidas destacan as seguintes: