Organigrama

Organigrama

Organigrama

Consello de administración

Presidencia Secretaría

Secretaria

Dirección

  1. División

   Económico-Financieiro

  2. Departamento

   Comercial e Marketing

   • UNIDADE

    Comunicación

  3. División

   Administración e finanzas

  4. Departamento

   Seguridade e Operacións Portuarias

   • UNIDADE

    Protección Xestión Ambiental

  5. División

   Infraestruturas e Planificación

  6. Departamento

   Secretaría Xeral

  7. Unidade

   Dominio Público

  8. División

   Sistemas da información

  9. Departamento

   Recursos Humanos