Axudas á Navegación

Axudas á Navegación

A Autoridade Portuaria de Vilagarcía ten baixo a súa competencia a xestión da infraestrutura de axuda á navegación nas rías de Arousa e de Muros-Noia. O accidentado do litoral sobre o que se estende a competencia do porto arousán explica o elevado número de axudas necesarias para garantir a seguridade na navegación.

Plano de balizamento

Relación de Faros e Balizas

Ademais destas axudas á navegación, nas citadas rías existen outros sinais marítimos dependentes de Portos de Galicia, principalmente para a sinalización de polígonos de bateas e peiraos de titularidade autonómica.

Faros de España

O Porto de Vilagarcía traballa para a modernización e posta en valor deste equipamento, ademais de posibilitar a apertura a usos complementarios daqueles espazos dos faros que non son necesarios para a súa función principal como sinal marítimo. Dous dos faros xestionados polo porto arousán, os de Corrubedo e Punta Ínsua, están a ser obxecto de obras de acondicionamento para a creación nos mesmos de establecementos hostaleiros, no marco da iniciativa “Faros de España”, mentres que o de Punta Cabalo acolle desde hai anos un establecemento de restauración.

O aproveitamento do potencial dos faros de Corrubedo (Ribeira) e Punta Insua (Lariño, Carnota) para a dinamización turística da súa contorna realizouse tras a convocatoria dun concurso para a selección da mellor oferta e posterior outorgamento dunha concesión por parte da Autoridade Portuaria. En todos os casos garántese o mantemento do uso principal do faro como axuda á navegación.