Estatísticas 2020

Estatísticas 2020

A Autoridade Portuaria de Vilagarcía pechou o exercicio 2020 cun total de 1.204.573 toneladas movidas, o terceiro mellor resultado da súa historia, tras os exercicios 2019 e 2018. Bateuse así, nun ano especialmente complicado polas repercusións económicas da crise do COVID-19, o seu mellor rexistro histórico de tráfico de mercadoría xeral, con 656.868 toneladas. As cifras avalan a resiliencia dos sectores produtivos e loxísticos vinculados ao porto de Vilagarcía.

As case 657.000 toneladas de mercadoría xeral movidas supoñen un incremento da 0,59% fronte ao 2019, ano no que se estableceu o anterior récord. En toda a súa historia, só en tres exercicios –todos na última década– superouse a cifra de 600.000 toneladas de mercadoría xeral: o xa mencionado récord de 2020, en 2019 e en 2016.
A este excelente resultado contribuíron os tráficos de taboleiro e aluminio. Ambos estableceron novos máximos anuais. O taboleiro alcanzou as 179.084 toneladas (24,6% máis) e o aluminio 155.454 toneladas (8,2% de incremento anual).

A mercadoría contenerizada continúa mantendo a primeira posición, aínda que ao peche do ano experimentou un descenso do 13% no número de TEUS (unidade equivalente a un contedor de 20 pés) movidos: en 2020 foi de 35.890 na terminal de Boluda mentres que en 2019 foi de 41.257 TEUS. A pesar deste descenso, os rexistros de 2020 supoñen o segundo mellor resultado da historia do porto.

Os contedores continúan sendo o principal tráfico do porto arousán e representan máis dunha cuarta parte das mercadorías movidas en Vilagarcía. A liña, operada pola compañía Boluda e que conta con dúas escalas semanais, conecta este porto con varios destinos das Illas Canarias, ademais de con Portugal e Bilbao. O total de toneladas asociadas ao tráfico de contedores foi de 312.361, un 8.4% menos que no ano 2019.

A mercadoría xeral supuxo un 54,5% do total, o que supón un fito na distribución de tráficos do porto arousán. Nesta categoría, ademais dos xa detallados, encádranse tamén produtos como a pasta de papel ou a madeira. Estas mercadorías tamén contribuíron ao establecemento destes novos récords, tanto en cifras absolutas como en porcentaxe sobre o total de tráficos portuarios.

Outras categorías de tráficos portuarios

Nas outras categorías de tráficos portuarios, o descenso no movemento de cereal foi o principal responsable da caída de graneis sólidos, que sumou no último ano un total de 314.247 toneladas, fronte ás 479.972 toneladas do ano 2019. Os produtos con maiores volumes de tráfico foron o cuarzo e a urea. Nos graneis líquidos, sumáronse ao peche do exercicio un total de 232.459 toneladas nesta categoría, sendo o aceite o principal produto por volume de descargas, seguido do metanol.

Globalmente, o descenso nos tráficos portuarios foi do 8,4%, en liña coas expectativas da Autoridade Portuaria e tamén co descenso medio rexistrado nas 28 autoridades portuarias que integran o sistema estatal de portos (só 2 terminaron o exercicio en positivo). O resultado do porto arousán é ademais o segundo mellor de todos os portos galegos.