Infraestruturas

Infraestruturas

O Porto de Vilagarcía dispón de case 3.000 metros de liña de atracada nas dársenas comerciais, con calados de ata 13 metros de profundidade. A súa superficie total ascende aos 575.000 metros cadrados, dos que o 42 % (máis de 242.000 metros) corresponden a zonas de almacenamento, tanto abertas como pechadas, entre as que se atopan instalacións específicas para o procesado e almacenamento de produtos frigoríficos, principalmente peixe e marisco.

Entre os equipamentos portuarios destaca o Posto de Control Fronteirizo, un servizo crave que alberga catro organismos de inspección diferentes: Sanidade Exterior, Sanidade Animal, SOIVRE (Servizo Oficial de Inspección, Vixilancia e Regulación das Exportacións) e Sanidade Vexetal nos seus 1.200 metros cadrados de superficie.

Para a Autoridade Portuaria de Vilagarcía, a seguridade é un principio irrenunciable e para iso acolle no seu recinto portuario tres dotacións básicas: A subsede do parque comarcal de Bombeiros; o posto de Protección Civil e o Centro de Control, que permite supervisar os accesos e toda a operativa portuaria a tempo real.

-

42.595782, -8.774542
42.595984, -8.776374
42.595984, -8.776374
42.595364, -8.779295
42.598212, -8.780688
42.598212, -8.780688
42.600274, -8.783205

-

42.601834, -8.77122
42.595782, -8.774542
42.597288, -8.775063
42.595984, -8.776374
42.595364, -8.779295
42.596749, -8.782069
42.598212, -8.780688
42.600274, -8.783205
42.598895, -8.771255
42.597038, -8.771118
42.599566, -8.779898

-

42.595782, -8.774542
42.597288, -8.775063
42.595984, -8.776374
42.595364, -8.779295
42.596749, -8.782069
42.598212, -8.780688
42.600274, -8.783205
42.599566, -8.779898